Reklamacje

Formularz REKLAMACYJNY (PLIK PDF)

Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie internetowym są wolne od wad, fabrycznie zapakowane oraz oryginalne i zakupione u autoryzowanych dostawców.

Odpowiadamy za stwierdzone wady fizyczne przez okres do dwóch lat od wysłania (odbioru) towaru.

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres:

Best Sport Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 1A
05-126 Nieporęt
lub mailowo na adres: sklep@bestsport.com.pl

W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu:

tel. 22 48 751 83 (poniedziałek-piątek od 8 do 16, staramy się odbierać na bieżąco).

Aby zareklamować zakupiony towar należy wydrukować i wypełnić prawidłowo formularz oraz odesłać wraz z towarem na wskazany adres.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji.

Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

- żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres:

Best Sport Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 1A
05-126 Nieporęt

W wypadku klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywa nasz sklep internetowy.